• کمیسیون فضای مجازی

    کمیسیون فضای مجازی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اردبیل  که  به عنوان "نشر الکترونیک و رسانه‌های دیجیتال" شناخته می‌شود، به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی سازمان با هدف بررسی مسائل و مشکلات فضای مجازی، کمک به بهبود کسب و کار و تعامل با بخش دولتی به عنوان نماینده بخش خصوصی دراین حوزه تشکیل شده است.

     

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردبیل می باشد.
مجری: پورتال سامان