• در نامه سازمان تامین اجتماعی به نظام صنفی اعلام شد

    بهره‌مندی اعضای سازمان نظام صنفی از بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب

    کد: 27463
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 17
    اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای مشمول بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب شدند.

    http://tehran.irannsr.org/data/1/news/310195/1567942511108b17hpb353ova902ei4dfapeve8.jpg

    سازمان تامین اجتماعی در نامه ای به سازمان نظام صنفی رایانه ای اعلام کرد که اعضای این سازمان از بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب بهره مند می شوند.

    در همین راستا و در جهت حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات کلیه کارگاه های فعال با تایید «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و کارگروه های استانی، اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای مشمول بخشودگی جرایم شدند.

    مطابق نامه سازمان تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مدیون می توانند تا تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۸ برای ارائه درخواست بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب به شعب تابعه سازمان مراجعه کنند و در صورت احراز شرایط مشمول قانون بخشودگی جرایم خوش حساب شوند.

    اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای می توانند برای استفاده از این بخشودگی به سازمان های استانی خود مراجعه کنند.

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردبیل می باشد.
مجری: پورتال سامان