• رفع ابهام در مورد عضویت شرکت های شعبه در نظام های صنف رایانه ای استان های دیگر

    کد: 27603
    تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
    منبع خبر: روابط عمومی
    تعداد بازدید: 130
    رفع ابهام در مورد عضویت شرکت های شعبه در نظام های صنف رایانه ای استان های دیگر

    پیرو سوالات مطروحه در خصوص مغایرت "دستورالعمل عضویت شرکتها" و "دستورالعمل دریافت ورودیه و حق عضویت" در خصوص عضویت شعبه شرکت ها در نصرهای استانی، ذیلا شرح مغایرت و مصوبه شورا به استحضار می رسد:

    در تبصره ذیل ماده 2، دستورالعمل عضویت شرکت ها، عنوان شده:

    "شرکت هایی که در یک استان دایر شده ولی در استانهای دیگر نیز شعبه دارند، نیاز به اخذ مجوز برای شعبه های استانی خود ندارند ولی موظفند مراتب تشکیل شعبه های خود را به نظام صنفی رایانه ای استانی که در آن شعبه دارند اطلاع دهند تا در فهرست شرکتهای دارای مجوز فعالیت آن استان قرار گیرند و بدون حق رای در مجامع نظام صنفی رایانه ای آن استان شرکت نمایند."

    در بند 7 دستورالعمل دریافت ورودیه و حق عضویت، عنوان می دارد:

    "چنانچه شرکتها در استان دیگری شعبه داشته باشند، حق عضویت سالانه در آن استان مطابق با حداقل عضویت شرکتها خواهد بود و ورودیه به آنها تعلق نمی گیرد."

     با توجه به مراتب فوق، در دستورالعمل عضویت شرکتها، عنوان شده که شعب شرکت ها نیاز به اخذ مجوز فعالیت ندارند و این درحالی است که در دستورالعمل دریافت ورودیه و حق عضویت، میزان حق عضویت شرکت های شعبه را تعیین نموده است. با توجه به موارد فوق و با توجه به مغایرت این دو بند و مغایرت تبصره اول با روال کاری نظام های استانی، برای جلوگیری از  ایجاد ابهام و مخالفت اعضایی که قصد دریافت مجوز برای شعبات خود را دارند، این موضوع در نوزدهمین نشست شورای مرکزی، مورخ 98/06/26 طرح و با نظر اعضای شورای مرکزی، به شرح ذیل مصوب گردید:

    چنانچه شرکت ها در استان دیگری شعبه داشته باشند، حق عضویت سالانه شرکت شعبه، مطابق با حداقل عضویت شرکت ها در آن نظام استانی می باشد و ورودیه به این شرکتها تعلق نمی گیرد. همچنین این شرکت ها می توانند بدون داشتن حق رأی، در مجامع عمومی سالیانه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان شرکت نمایند.

     

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردبیل می باشد.
مجری: پورتال سامان