• هیئت مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره دوره اول
       
       
       
     
     محمدجعفر محمودنیا
    سمت سازمانی : رئیس سازمان - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک :info@rsatm.ir
    عنوان شرکت : رایانه صنعت آذرپاد
     
     
    مهدی طالبی
    سمت سازمانی : نائب رئیس اول - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : mahdi89_t@yahoo.com
    عنوان شرکت : رایان سرویس گستر
     
     
     
    مجید نصیرزاده
    سمت سازمانی : نائب رئیس دوم - نماینده فروشگاهها
    پست الکترونیک : Active.Majid@yahoo.com
    عنوان فروشگاه:  کامپیوتر اکتیو
     چکیده سوابق صنفی: عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای  کشور
     
     
    فردین جمشیدزاده
    سمت سازمانی : خزانه دار
    پست الکترونیک :f.jamshidzadeh@gmail.com
    عنوان شرکت : رایان رهپویان علم و فناوری ولایت
     
     
     
    بهزاد رخشانی
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : behzad.rakhshani@gmail.com
    عنوان شرکت :
     
     
     
    دلاور زارعی
    سمت سازمانی : بازرس
    پست الکترونیک : d_zareai@yahoo.com
     عنوان  : مشاور
     
     
     
    سید مجید هادیفر
    سمت سازمانی : بازرس
    پست الکترونیک :s_majid_ha@yahoo.com
    عنوان شرکت: تک گستر رایانه پایتخت
     
     
     
    محسن صفری
    سمت سازمانی : عضو هیات مدیره - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت:  نگین رایانه
     
     
     
    شهرام جمالی
     سمت سازمانی :عضو هیئت مدیره - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : 
     عنوان شرکت:آموزشگاه عصر دانش
     
     
     
    مرضیه علیقلی زاده
     سمت سازمانی :عضو هیئت مدیره - نماینده شرکت ها
     پست الکترونیک :ml1986@yahoo.com
     عنوان شرکت:سحر گونشی
     

     

     

     
    احمد راشدی
     سمت سازمانی: عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک:
     عنوان شرکت:

     

     

     
    علی هوشیار
     سمت سازمانی: عضو هیئت مدیره - نماینده فروشگاه ها
     پست الکترونیکی: yousef_00_0@yahoo.com
     عنوان فروشگاه: فانوس

     

     
     
    نعیم روشنی عموقین
     سمت سازمانی: عضو هیئت مدیره
     پست الکترونیک:
     عنوان شرکت:
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردبیل می باشد.
مجری: پورتال سامان