• هیئت مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره دوره اول
       
       
       
     
     محمدجعفر محمودنیا
    سمت سازمانی : رئیس سازمان - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک :info@rsatm.ir
    عنوان شرکت : رایانه صنعت آذرپاد
     
     
    مهدی طالبی
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک : mahdi89_t@yahoo.com
    عنوان شرکت : رایان سرویس گستر
     
     
     
    مجید نصیرزاده
    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره - نماینده شرکتها
    پست الکترونیک : Active.Majid@yahoo.com
    عنوان فروشگاه:  کامپیوتر اکتیو
     چکیده سوابق صنفی: عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای  کشور
     
     
    فردین جمشیدزاده
    سمت سازمانی : خزانه دار- شاخه مشاوران
    پست الکترونیک :f.jamshidzadeh@gmail.com
    عنوان شرکت : رایان رهپویان علم و فناوری ولایت
     
     
     
    مسعود کوهی
    سمت سازمانی : نائب رئیس دوم - شاخه  مشاوران
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت : دپارتمان کسب و کارهای استارتاپی تیک آپ
     
     
     
    دلاور زارعی
    سمت سازمانی : بازرس
    پست الکترونیک : d_zareai@yahoo.com
     عنوان  : مشاور- رئیس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری اردبیل
     
     
     
    سید مجید هادیفر
    سمت سازمانی : نائب رئیس اول - عضوفروشگاهها
    پست الکترونیک :s_majid_ha@yahoo.com
    عنوان شرکت: تک گستر رایانه پایتخت
     
     
     
    شهرام پورتقی
    سمت سازمانی : عضو علی البدل هیات مدیره - نماینده مشاوران
    پست الکترونیک : 
    عنوان شرکت:  شرکت یول
     
     
     
    مجتبی مرادجو
     سمت سازمانی :عضو هیئت مدیره - نماینده فروشگاهها
    پست الکترونیک : 
     عنوان شرکت: ماشینهای اداری بهزاد
     
     
     
    توحید وثوقی
     سمت سازمانی :عضو علی البدل هیئت مدیره - نماینده فروشگاهها
     پست الکترونیک :
     عنوان شرکت:
     

     

     

     
    سیامک محبوبی
     سمت سازمانی: عضو علی البدل هیئت مدیره - شاخه شرکتها
     پست الکترونیک:
     عنوان شرکت:

     

     

     

     
     
     سمت سازمانی: عضو هیئت مدیره - نماینده فروشگاه ها
     پست الکترونیکی:
     عنوان فروشگاه:

     

     
     
     
     
     
     
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردبیل می باشد.
مجری: پورتال سامان