• هیئت مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره دوره دوم
       
       
       
     
     محمدجعفر محمودنیا
    سمت سازمانی : رئیس سازمان - نماینده شرکت ها
    پست الکترونیک :info@rsatm.ir
    عنوان شرکت : رایانه صنعت آذرپاد
     

     

    سید مجید هادیفر

    سمت سازمانی : نائب رئیس اول - عضوفروشگاهها

    پست الکترونیکs_majid_ha@yahoo.com :

    عنوان فروشگاه: تک گستر رایانه پایتخت

     
     
     
    مجید نصیرزاده
    سمت سازمانی : دبیر سازمان -عضو هیئت مدیره - نماینده شرکتها
    پست الکترونیک : Active.Majid@yahoo.com
    عنوان شرکت : انفورماتیک گستر کوشای سبلان
     چکیده سوابق صنفی: عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای  کشور

     

     

     

    مهدی طالبی

    سمت سازمانی : عضو هیئت مدیره - نماینده شرکت ها

    پست الکترونیک mahdi89_t@yahoo.com : 

    عنوان شرکت : رایان سرویس گستر

     

     

     
    مسعود کوهی
    سمت سازمانی : نائب رئیس دوم - شاخه  مشاوران
    پست الکترونیک : masood.koohi@yahoo.com
    عنوان شرکت : دپارتمان کسب و کارهای استارتاپی تیک آپ
     

     

     

     

     

    فردین جمشیدزاده

    سمت سازمانی : خزانه دار- شاخه مشاوران

    پست الکترونیک : f.jamshidzadeh@gmail.com

    عنوان شرکت : رایان رهپویان علم و فناوری ولایت

     

     

     

     

     

    مجتبی مرادجو

     سمت سازمانی :عضو هیئت مدیره - نماینده فروشگاهها

    پست الکترونیک : behzad.moradjou@gmail.com

     عنوان فروشگاه: مرکز ماشینهای اداری و کامپیوتری بهزاد

     

     

     

    دلاور زارعی

     

    سمت سازمانی : بازرس

    پست الکترونیک : d_zareai@yahoo.com

    عنوان  : مشاور- رئیس سازمان فناوری اطلاعات شهرداری اردبیل

     

     

     

     
    سیامک محبوبی
     سمت سازمانی: عضو علی البدل هیئت مدیره - شاخه شرکتها
     پست الکترونیک: sima_electronic83@yahoo.com
     عنوان شرکت: سیما الکترونیک اردبیل
     

     

     
    توحید وثوقی
     سمت سازمانی :عضو علی البدل هیئت مدیره - نماینده فروشگاهها
     پست الکترونیک : copymax-2009@yahoo.com
     عنوان فروشگاه: ماشین های اداری کپی ماکس
     

     

     

     

     
    شهرام پورتقی
     سمت سازمانی : عضو علی البدل هیات مدیره - نماینده مشاوران
     پست الکترونیکی: sh.pourtaghi@yahoo.com
    عنوان شرکت:  شرکت یول
     
     
    ژیلا آقاغفّاری
    سمت سازمانی : عضو علی البدل بازرس
     پست الکترونیکی: jila.agaghafari@yahoo.com
    عنوان: عضو حقیقی
     
     

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردبیل می باشد.
مجری: پورتال سامان