•  
    سعید قدیری مقدم نیاری
    سعید قدیری مقدم نیاری

    سعید قدیری مقدم نیاری

    کد عضویت: 45030182
    نوع: کارشناس
    تاریخ انقضای عضویت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
    استان: اردبیل
    پست الکترونیکی: ghadiri_s@hotmail.com
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردبیل می باشد.
مجری: پورتال سامان