•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 45010169 فن آوری موج کوچک یاسر اجارودی پرچین اردبیل 1398/08/07
    1 45010171 مدیریت ارتباط داده شارک عزیز روشنیان فرد اردبیل 1398/08/20
    2 45010170 کیان گستر غرب اردبیل محمد احمد پور کرندق اردبیل 1398/08/12
    3 45010176 داده پردازان وب مهراز علیرضا احمدی بابلانی اردبیل 1398/12/08
    4 45010177 توان رایانه نقش جدید موسی خدایی اردبیل 1398/12/08
    5 45010167 شرکت ارم سازاردبیل فرزان طلوعی اردبیل 1398/02/19 منقضی شده
    6 45010047 توسعه پردازش سبلان نسیم پیران ننه کران اردبیل 1395/11/28 منقضی شده
    7 45010040 حامیان صنعت ارتباطات راهبردی اردبیل غلامرضا شیخی حصار اردبیل 1395/04/08 منقضی شده
    8 45010034 موج فن آوران اردبیل مجتبی برمکی اردبیل 1397/05/19 منقضی شده
    9 45010055 الماس رایانه ساوالان طاهر عبدالرحیمی شهامت اردبیل 1398/07/29
    10 45010175 فناوری ایده گستر حامی تجارت نوین ره پویان اتابک امینی اردبیل 1398/11/24
    11 45020033 فروشگاه آپادانا داود احمدیان اردبیل 1397/10/13 منقضی شده
    12 45010056 آتیلا سامانه آلتون اردبیل محمدرضا طالبی اردبیل 1397/07/25 منقضی شده
    13 45010174 روماک پویشگر رادین (شعبه) علی امن زاده اردبیل 1398/10/20
    14 45010059 شرکت تعاونی آسمان رایانه توحید ادهمی اردبیل 1399/03/25
    15 45010173 ارتباط رایانه سبلان سید علی موسوی اردبیل 1398/10/19
    16 45020140 فروشگاه اسپیدرایانه بهروز سلمانی اردبیل 1398/01/22 منقضی شده
    17 45020027 امگا گستر(بهشتی) حجت اله بهشتی گللو گیوی 1396/02/05 منقضی شده
    18 45010166 شرکت اندیشه پرداز هزاره ها یوسف زال زاده اردبیل 1399/03/11
    19 45020014 فروشگاه الماس علیرضا اسدی اردبیل 1395/04/22 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اردبیل می باشد.
مجری: پورتال سامان